Flyttehjelp


Bud eller annen transport

Transport oppdrag med 1 mann / sjåfør, gies det faste priser.

Forsikring:

Vi anbefaler kunder å tegne flytteforsikring med forsikringsselskap selv da dette er noe flyttebyråene ikke kan tegne på vegne av kunden grunnet lover og regler.


Vårt miljøansvar!

Når man flytter er det gjerne en del gamle ting som skiftes ut eller kastes. Det kan være møbler, emballasje, elektroniske apparater eller andre ting. Dette medfører riktignok et miljøansvar: ting må kjøres bort og kastes på riktig plass, og dette miljøansvaret ønsker vi å ta på oss! Vi kan sørge for at alt som skal kastes, sorteres og kjøres bort til miljøstasjon blir gjort for deg!


Er du klar til å flytte? Ring oss 40 09 60 93